Norsk Natur
Firmapresentasjon Pressesider

Curriculum Vitae
 Viggo Ree
  Skriv ut E-post
Wildlife-kunstner, forfatter og informasjonskonsulent i Foreningen Våre Rovdyr. Født 19.6.1950 i Nordre Osen i Åmot kommune i Østerdalen, vokste opp og tok examen artium i Moss. Utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (Grafisk avdeling - boklinjen og radérklassen) 1976-80.

 

Har i en rekke år og parallelt med kunstnerisk aktivitet arbeidet med biologi og naturvern for bl.a. å skaffe den nødvendige bakgrunn som dyretegner. Dette har bl.a. omfattet ett år (1970-71) som observatør og ringmerker i Donana nasjonalpark (Las Marismas) i Sør-Spania, ledelse av trekkfuglundersøkelser på Utsira i Rogaland høstene 1972-75, 15 års freelance-engasjement (1973-87) på Fugleavdelingen på Zoologisk Museum i Oslo og deltakelser på Norsk Polarinstitutts vitenskapelige ekspedisjoner til Arktis i 1981, 1982 og 1990.

 

Etablerte i 1993 enkeltmannsforetaket Norsk Natur - Viggo Ree der ulike typer biologisk konsulentvirksomhet inngår i tillegg til wildlife-kunsten. Har tre ganger vært fagdommer i NRKs "Kvitt eller dobbelt" under temaet Norske fugler - i tillegg til hundrevis av opptredener i fjernsyn og radio.

 

Arbeider som utøvende kunstner hovedsakelig med akvarell, grafikk og tegning - nesten utelukkende med dyremotiver. De siste årene har særlig sjøpattedyr, store rovdyr og truete dyrearter i forskjellige økosystemer vært hovedoppgavene både som billedkunstner og forfatter. Inspirasjonen til dette arbeidet blir hentet fra naturens egne prosesser og de estetiske verdier disse representerer. Kontakten med urørt natur og opplevelsen av dyrenes integritet, skjønnhet og egenverdi er den viktigste drivkraft. Naturvernengasjementet har bl.a. omfattet mange års arbeid for vern av det klassiske kulturlandskapet i Maridalen og sikring av viktige våtmarksområder på Ringerike. Ble i januar 2008 kåret til en av Norges 10 miljøhelter av Aftenposten.

 

Viggo Ree har hatt eget grafikkverksted fra 1981 - med hovedbeskjeftigelser kobberetsninger og koldnålsraderinger. Har illustrert i en rekke bøker, tidsskrifter, aviser o.l. Av spesielle arbeidsoppgaver har Viggo Ree utført bl.a. grafikkoppdrag for Bokklubbens kunstforlag, tilsammen 11 av Postverkets frimerker med fuglemotiv (nr. 6-16 på http://www.bird-stamps.org/country/norway.htm), illustrasjoner til 6 av Pengelotteriets lodd, 7 plansjer til det britiske ornitologiverket Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. 5 og årlig levering av jervakvarell til Friluftslivsprisen fra 1995. I 1983 laget han Feltbok - bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen for Direktoratet for Naturforvaltning i Trondheim. Denne publikasjonen - som for øvrig er gratis - kom ut i reviderte utgaver i 1989, 1994, 1997, 1999, 2002 og 2005, og tilsammen er det trykket 507.000 eksemplarer. I tillegg er feltboken inkludert i 13 utgaver av ABC for jegerprøven. Utgitte bøker: Fugleguiden i 1993 (med Peter Hayman) og barneboken Dyrenes barn i 1995 (begge på Schibsteds Forlag). Redaktør av flere utenlandske fuglebøker utgitt på norsk - senest Gyldendals store fugleguide - Europas og middelhavsområdets fugler i felt i 1999 (2. rev. utg. i 2004 ). En rekke studiereiser i Europa, Midtøsten, Afrika og Orienten.

 

Utstillinger i bl.a. Det Kongelige Vitenskabers Selskap, Muséet, Trondheim 1983, Moss Kunstforening 1985 og 1998, Norsk Skogbruksmuseum, Elverum 1988 og Risør Kunstforening 1989. Deltagelser på bl.a. Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Föreningen naturmålare i Nordens utstillinger i Sverige og Bird Art Exhibition i Wausau, Wisconsin, U.S.A.

 

Innkjøpt - foruten til Bokklubbens kunstforlag og Det Norske Postmuseum - av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Moss Kunstforening Det Faste Galleri, Norsk Skogsbruksmuseum, Svanhovd Miljøsenter og diverse kommuner. Medlemsskap i Föreningen naturmålare i Norden (Nordic Wildlife Art), Norske Grafikere, Tegnerforbundet, Unge Kunstneres Samfund, Norske grafiske designere og illustratører og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening - dessuten fullverdig medlem av Norsk Biologforening fra 1985. Medlem i Hole Viltutvalg samt Norsk Ornitologisk Forenings spesialkomité Norsk navnekomité for fugl (NNKF), som siden 1990 har arbeidet med å gi norske navn på alle verdens fuglearter. Viggo Ree har publisert over 450 skriftlige arbeider, først og fremst av populærvitenskapelig art - hovedsakelig om ornitologi, store pattedyr og naturvern. I tillegg har han offentliggjort hundrevis av debattinnlegg og kronikker i aviser, og har holdt et stort antall lysbildekåserier og foredrag.

 Aktuell litteratur om Viggo Ree 

 Adresser mm.:

Pamperudbakken
3530 Røyse
Telefon: 32157715 - 98645775
Telefaks: 32157822

 

 

 Firmapost: post@norsk-natur.no             Privat post: viggo@ree.no